دانلود رساله ساختمان اداری

ساخت وبلاگ
چکیده : اختصاصی از کوشا فایل دانلود رساله ساختمان اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت . دانلود رساله سا... با عنوان : دانلود رساله ساختمان اداری بخوانید :
اختصاصی از کوشا فایل دانلود رساله ساختمان اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله ساختمان اداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                            صفحه

 

 

 

چکیده...........................................................................................................................................................................1

مقدمه.............................................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1-ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری .............................................................................6

1-2- نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری ...................................................................................... 6

1-3-ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری ....................................................................7

1-4-عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری ..................................................................................8

 

فصل دوم : شناخت و تعریف موضوع

بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری .........................................................................................................................11

2-1-1-تاریخچه نظام اداری در جهان .............................................................................................................11

2-1-2-  نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران ................................................................................................11

بخش دوم: تعاریف و مفاهیم ............................................................................................................................................14

بخش سوم: مطالعات عمومی ...........................................................................................................................................15

2-3-1-  ملاحظات برنامه ریزی ......................................................................................................................15

2-3-2- فضا و مصالح ......................................................................................................................................19

2-3-3- طراحی مدولار ...................................................................................................................................22

2-3-4-شبکه های طراحی ...............................................................................................................................23

2-3-4-1-  شبکه های اثاثیه ............................................................................................................24

2-3-4-2-  شبکه های ساختمانی و تاسیساتی ...................................................................................24

2-3-4-3-  تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار ............................................................................24

2-3-5- سیرکولاسیون ...........................................................................................................................26

2-3-6-  مبلمان اداری ...........................................................................................................................27

2-3-6-1- وسایل و لوازم کار اداری .....................................................................................30

2-3-6-2-  ملاحضات در چیدمان..........................................................................................31

2-3-6-3-  تنظیم فضا با تغییرات ............................................................................................32

2-3-6-4-  طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری...................................................33

2-3-6-5-عملکرد فضائی و محدودیت ها ...............................................................................34

2=3-7-  آثار عوامل طبیعی بر انسان .........................................................................................................34

2-3-7-1- دمای محیط ...........................................................................................................34

2-3-7-2-  سرو صدا ...............................................................................................................35

2-3-7-3-  نور .......................................................................................................................36

2-3-7-4- رنگ .....................................................................................................................38

2-3-7-5-  بافت ......................................................................................................................40

2-3-7-6- دید های خارجی و داخلی ......................................................................................41

2-3-7-7-  زیبا شناسی ............................................................................................................43

2-3-7-8-  فرم .......................................................................................................................43

2-3-7-9-  حفاظت و امنیت ....................................................................................................44

2-3-7-10-   اقدامات آکوستیکی .............................................................................................45

2-3-7-11-  توصیه های روان شناسی محیط کار .......................................................................46

2-3-7-12-  ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی ...............................................................47

بخش چهارم مطالعات کالبدی

2-4- 1-  بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری ............................................................................49

2-4-2-  برنامه کالبدی یک ساختمان اداری .............................................................................................49

2-4-3-  تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی                     ...........................................................50

                    2-4-3-1  الگوی ناحیه ای ..............................................................................................50

                    2-4-3-2-  الگوی خطی ................................................................................................50

                    2-4-3-3  الگوی شعاعی .................................................................................................51

                    2-4-3-4- الگوی حیاط مرکزی......................................................................................51

 

فصل سوم : بررسی نمونه موردی

3-1 -   ساختمان اداری شطرنجی....................................................................................................................55

3-2 – مجتمع دو برادر – گروه طراحی آرش...................................................................................................59

3-3-   برج اداری CCTV  ..............................................................................................................................62  

3-4- ساختمان اداری سویس ری.....................................................................................................................65

3-5- ساختمان اداری یونی اپت........................................................................................................................69

 

فصل چهارم:بستر طرح.......................................................................................................72

4

 

فصل ششم : برنامه ریزی فیزیکی.........................................................................93

6-1-فضاهای تشکیل دهنده یک ساختمان اداری .............................................................................................94

6-1-1-  فضاهای خارجی ...............................................................................................................95

6-1-2-فضاهای داخلی ..................................................................................................................97

6-1-3-دفاتر خصوصی (بسته..........................................................................................................100

6-1-4- فضای عمومی یا باز ..........................................................................................................100

6-1-5- بایگانی ها ........................................................................................................................100

6-1-6- کنفرانس و انجام ملاقات .................................................................................................101

                    6-1-7-  انبار و توزیع لوازم مصرفی ..............................................................................................106

                    6-1-8-  اتاق کامپیوتر .................................................................................................................107

                    6-1-9-تامین فضاهای بهداشتی – درمانی .....................................................................................109

                    6-1-10  غذاخوری ......................................................................................................................110

                    6-1-11- ورودی ها و پذیرش ......................................................................................................111

                    6-1-12-  سرویس های بهداشتی ................................................................................................112

                    6-1-13-  آسانسور                     ....................................................................................................................113

6-2- شکل پلان ........................................................................................................................................115

                    6-2-1-  ساختمان با پلان هسته ای .............................................................................................115

                    6-2-2-  بررسی میزان مجزا بودن بین فضاهای باز و بسته.............................................................117

6-3- ملاحظات سازه ای ..........................................................................................................................119

6-4- برنامه ریزی براساس تشکیلات سازمانی ...........................................................................................120

6-4-1-  طبقه بندی مشاغل .......................................................................................................121

                    6-4-2-  فضاهای اصلی ساختمان اداری                     .....................................................................................121

                    6-4-3- سرانه های مبنا...............................................................................................................124

 

فصل هفتم : فرآیند طراحی....................................................................................................128

7-1

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………….134

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود رساله ساختمان اداری
کوشا فایل...
ما را در سایت کوشا فایل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 21 اسفند 1395 ساعت: 7:03